De verschillende noodplannen

De verschillende noodplannen

In de noodplanning onderscheiden we de volgende drie soorten plannen:

 • De multidisciplinaire nood- en interventieplannen ontwikkeld door de lokale overheden
 • De monodisciplinaire interventieplannen van de disciplines die door de lokale overheden nagekeken worden op basis van bepaalde criteria (zie infra)
 • De interne noodplannen van risicovolle bedrijven en instellingen die door de lokale overheden in acht worden genomen bij de ontwikkeling van hun eigen noodplanning.

Deze plannen dienen een coherent geheel te vormen, zowel verticaal (tussen de verschillende niveaus) als horizontaal (op hetzelfde niveau tussen de verschillende actoren).

Nood- en interventieplan (NIP)

Het NIP omvat het algemeen nood- en interventieplan en de eventuele bijzondere nood- en interventieplannen:

 • Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) bevat de algemene richtlijnen en informatie nodig om het beheer van alle noodsituaties te garanderen; het is verplicht een ANIP uit te werken.
 • Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) vult het ANIP aan met specifieke richtlijnen voor een welbepaald risico.

Monodisciplinair interventieplan

Dit plan heeft als doel om:

 • te zorgen voor de opdrachten, de leiding en de coördinatie van de intervenanten van de discipline, zonder dat ze noodzakelijkerwijs moeten wachten tot de CP-Ops en het coördinatiecomité ontplooid zijn
 • een operationele reactie mogelijk te maken, die voorbereid, gestructureerd en snel is, met een zo groot mogelijke kwaliteit en continuïteit
 • de directeur van de discipline in staat te stellen zijn capaciteit te verhogen, wanneer zijn eigen middelen(in personeel en materieel) onvoldoende blijken om de noodsituatie te beheren
 •  samen te werken met de andere disciplines.

Intern noodplan

Dit plan wordt uitgewerkt door de verantwoordelijke van een risicovol bedrijf of instelling (een Seveso onderneming, een school, een ziekenhuis, pijpleidingen, …), en het voorziet in de materiële en organisatorische noodmaatregelen om:

 • zelf op de site tussen te komen en het hoofd te bieden aan een gebeurtenis of noodsituatie
 • door zoveel mogelijk de nefaste gevolgen te beperken
 • en wanneer de gebeurtenis of noodsituatie effecten buiten de site heeft – de interventie van externe overheden en diensten toe te staan.
 
Activiteitenverslag 2018 - Met het oog op de ondersteuning en een nauwe samenwerking met de lokale overheden keurde het Crisiscentrum 21 bijzondere provinciale nood- en interventieplannen goed, over uiteenlopende risico's zoals elektriciteit, terrorisme, het seveso-risico of de gevangenissen.