Risico Analyse

Onze samenleving wordt dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan risico’s. Daarvan vinden we er heel wat terug in de persoonlijke levenssfeer: een ongeval bij het sporten, een auto-ongeluk, huisbrand, … Maar u kan ook geconfronteerd worden met risico’s in uw omgeving, zoals een chemisch incident bij een bedrijf of overstromingen.
Risico analyse

Het Nationaal Crisiscentrum is verantwoordelijk voor noodplanning en crisisbeheer. In het huidige veiligheidsklimaat met steeds meer, nieuwe en veelzijdige risico’s zorgt het Nationaal Crisiscentrum continu voor vernieuwing en modernisering, onder andere op het gebied van risicoanalyse.

Het Nationaal Crisiscentrum ontwikkelt in samenwerking met andere overheidsdiensten, hulpdiensten en private partners de methodes van risicoanalyse op basis van de al bestaande vakkennis van onder andere kritieke infrastructuur en SEVESO.

Risicobeleid 

Volgende stappen dragen bij tot een geïntegreerd risicobeleid en een optimale voorbereiding op voorzienbare noodsituaties:

1. Identificeren van nationale risico's en hun prioriteiten bepalen.

2. Diepgaandere analyse van de verschillende risico's en hun onderlinge afhankelijkheid.

3. Beheer van de risico's: nemen van aangepaste maatregelen, aanbevelen van normen, uitwerking van noodplannen.

Activiteitenverslag 2018 - Analyse van 67 risicoscenario's: met de steun van een honderdtal experts, coördineerde het Crisiscentrum een grootschalige risicoanalyse. Samen namen ze 67 risicoscenario’s onder de loep die zich vervolgens rangschikten op basis van de waarschijnlijkheid en  de impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Deze analyse is een eerste stap om de  zelfredzaamheid van onze samenleving verder te versterken. Kijk via deze website hoe u zich kan voorbereiden op mogelijke risico's. 

 

Risicocyclus

Binnen de risicocyclus is de risico-identificatie de eerste stap. Een duidelijke identificatie van risico’s maakt het immers mogelijk om in latere fases risico’s diepgaander te analyseren, door o.a. risico-objecten in kaart te brengen, cascade-analyses uit te werken of het inventariseren van bestaande maatregelen om het restrisico te bepalen. Dit alles zal ertoe bijdragen om op een meer efficiënte en doelgerichte wijze preventie, voorbereiding en crisisbeheer te organiseren.

Deze risico-identificatie is een nationaal instrument. Dat wil zeggen dat er over verschillende bevoegdheden is gewerkt. Onze diensten hebben een brede scope aan risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd, die verder gaan dan de bevoegdheden van het Nationaal Crisiscentrum, en zelfs van de federale overheid. Net zoals reeds het geval was binnen andere missies van het Nationaal Crisiscentrum, zijn wij ook hier in de eerste plaats coördinator en facilitator. De expertise ligt bij de experten.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft het volgende doel voor ogen: het minder waarschijnlijk maken dat de geïdentificeerde risico’s zich manifesteren. Wanneer dit toch zou gebeuren trachten we de menselijke, maatschappelijke, milieu en financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.

Een duidelijk beeld van de risico’s kan zorgen voor een uitbreiding of verfijning van de bestaande noodplanning en helpt bij het beheer van noodsituaties.