Jobs

Werken bij ons?

In de komende weken en maanden zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) veel werknemers met verschillende profielen aanwerven. Omwille van zijn centrale en maatschappelijke rol in België, wil het NCCN zijn expertise ten dienste van de autoriteiten en burgers verder versterken.Heb jij zin om te werken in een actieve omgeving, om je expertise te delen binnen een groeiend NCCN, met een zekere autonomie die essentieel is voor het slagen van onze missies, en waar flexibiliteit rijmt met proactiviteit? Raadpleeg deze jobpagina en volg onze sociale mediakanalen.

We hebben momenteel twee openstaande plaatsen:

Data- en veiligheidsbeheerders

Voor de dienst CIPRA zoeken we een databeheerder. Als databeheerder voer je volgende taken uit:

 • Je zoekt informatie en documentatie op, verzamelt, ontsluit en klasseert deze om ze ter beschikking te stellen van interne of externe gebruikers en de bevoegde instanties de mogelijkheid te bieden onderbouwde beslissingen te nemen.

 • Je leert werken met nieuwe systemen en databases (bv. Office 365/sharepoint).

 • Je kent de grote lijnen van de dossiers en van de wetgeving en doet de nodige opzoekingen om zo goed mogelijk te voldoen aan de aanvragen van de klanten.

 • Je ontwikkelt een logische structuur, inventariseert en codeert de documentatie die beschikbaar is in manuele of automatische bestanden volgens die structuur.

 

Om de veiligheidsofficier bij te staan in zijn taak als veiligheidscoördinator, zoeken we een veiligheidsbeheerder. Als veiligheidsbeheerder voer je volgende taken uit:

 • Je behandelt de vragen over veiligheid op de best mogelijke manier, zowel op het vlak van personen en gebouwen als op vlak van informatie.
   
 • Je volgt veiligheidsdossiers op, voert ze uit om de beslissingen van de Veiligheidsofficier zo precies mogelijk uit te voeren. Je organiseert vervolgvergaderingen, je bereidt dossiers voor, je werkt mee aan het opstellen van de verslagen van de vergaderingen.
   
 • Je beheert veiligheidsmachtigingen. 

 

Meer informatie over deze vacature kan je op de website van Selor vinden. 
Solliciteren kan tot en met 25 juni 2019.