Jobs

Werken bij ons?

Omwille van zijn centrale en maatschappelijke rol in België, wil het NCCN zijn expertise ten dienste van de autoriteiten en burgers verder versterken. Heb jij zin om te werken in een actieve omgeving, om je expertise te delen binnen een groeiend NCCN, met een zekere autonomie die essentieel is voor het slagen van onze missies, en waar flexibiliteit rijmt met proactiviteit? Raadpleeg deze jobpagina en volg onze sociale mediakanalen.

Beheerder Databanken

Je staat als Beheerder Databanken in voor het ontwikkelen, testen, verbeteren, onderhouden en documenteren van de databanken, zodat de eindgebruiker een vlotte en correcte dienst kan leveren aan de burger.

 • Je staat in voor het dagelijks onderhoud van de databases.
 • Je tracht de databases doeltreffend te maken, opdat zij op de meeste efficiënte wijze zouden kunnen worden gebruikt.
 • Je biedt ondersteuning aan alle gebruikers, medewerkers en de hiërarchie om het voor iedereen mogelijk te maken de databases te gebruiken.
 • Je staat als ontwikkelaar in voor het implementeren van systemen om statistieken en rapporten te creëren.
 • Je staat de projectleiders en databankarchitecten bij bij het definiëren en uitvoeren van de IT-projecten.

Interesse in deze vacature? 

Meer info en solliciteren via de website van Selor. 

Netwerk- en Veiligheidsexpert

Veiligheidsexpert: 

 • Je zal instaan voor de IT-veiligheid van de gegevens en systemen van de FOD Binnenlandse Zaken, om zo bij te dragen aan de veiligheid van het land.
 • Je monitort het netwerk, de systemen en de toepassingen.
 • Je analyseert de incidenten en zorgt voor een snelle eerste oplossing en stelt verbeteringen voor.
 • Je escaleert indien nodig het incident naar andere diensten en dit in meerdere talen.
 • Je maakt deel uit van het ‘first response team’, het centraal coördinatiepunt voor cyberaanvallen en hebt een rol in het ‘blue team’.
 • Je analyseert de risico’s en stelt verbeteringen voor.
 • Je verricht algemeen onderhoud op de systemen op momenten dat de gebruikers niet werken.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën.
 • Je garandeert de vertrouwelijke omgang met de informatie.
 • Je werkt als Veiligheidsexpert in een volcontinu systeem, 24 uur op 24 en dit 7 dagen op 7. Dit impliceert dat je ook nachten en weekends zal moeten presteren. Je werkt in shiften met een duur van minimum 8 uur en maximum 12 uur.

Netwerkexpert

 • Je staat samen met de Network & Security Manager in voor de werking van het hele netwerk van de FOD Binnenlandse Zaken en de verbindingen tussen dit netwerk en dat van de partners.
 • Je volgt de evaluatie van de noden op korte en lange termijn op voor de ontwikkeling van een coherent en performant netwerk.
 • Je staat in voor de uitvoering van haalbaarheidsstudies betreffende het netwerk en de modernisering ervan.
 • Je staat in voor de uitvoering van van kostenstudies.
 • Je zet de noden van de gebruikers in technische specificaties.
 • Je stelt de technische delen van de bestekken.
 • Je staat in voor de monitoring van de beschikbaarheid van het centrale netwerk en van de lokale netwerken.
 • Je voert risicoanalyses uit betreffende de beschikbaarheid van het netwerk.
 • Je actualiseert de documentatie met betrekking tot het netwerk.
 • Je bereidt de ICT-strategie op betreffende de netwerken van het departement.
 • Je superviseert de door derden uitgevoerde taken op het netwerk.

Interesse in deze job? 

Meer info en solliciteren via de website van Selor

Helpdesk-expert

Je bent als Helpdesk-expert het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers die problemen ondervinden. Je komt terecht binnen de Helpdeskteam waar je zal instaan voor de ICT-ondersteuning van de gebruikers en waarbij je kleine en grotere PC-problemen zal oplossen.

Als Technicus:

 • Je installeert en configureert pc’s.
 • Je installeert standaard software op de pc.
 • Je configureert de netwerkparameters.
 • Je installeert het exploitatiesysteem.
 • Je sluit de gebruikers aan op het netwerk.
 • Je maakt een user aan voor nieuwe gebruikers.
 • Je installeert en vervangt een IP-telefoon.
 • Je vervangt en verhuist pc’s en printers van de gebruikers.

Als Back-Office expert:

 • Je diagnosticeert pc-problemen van gebruikers en lost ze op.
 • Je zorgt voor ‘upgrades’ van software.
 • Je verzekert bijstand bij het gebruik van software en bureautica-instrumenten.
 • Je beantwoordt oproepen van gebruikers en wint informatie in over hun pc-problemen.
 • Je beheert tickets in het tickettingsysteem en prioriteert ze.
 • Je werkt mee aan het kennismanagement van de dienst.

Interesse in deze vacature? 

Meer info en solliciteren via de website van Selor

Gespecialiseerd operationeel agent 

Het doel van deze functie is om, onder supervisie van de permanentiechef, de permanentie te verzekeren voor de federale overheid door het ontvangen, verzamelen en verspreiden van informatie die relevant is voor zowel de missie als de technologische infrastructuur van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN). 

Als lid van de permanentie sta je in voor de tijdige ontvangst, verzameling, analyse en verspreiding van de informatie
Dat betekent onder andere:

 • Je ontvangt, codeert en verspreidt de informatie afkomstig van de partnerdiensten (vb. politiediensten, hulpdiensten, federale en lokale overheden, internationale organisaties, …)
 • Je ontvangt, codeert en verspreidt de informatie/richtlijnen/instructies en analyses voor de diensten, administraties en departementen;
 • ​​Buiten de kantooruren sta je in voor de telefonische permanenties van sommige ministeriële kabinetten en externe diensten.

Naast lid van de permanentie zal je ook fungeren als informatiebeheerder:  Je analyseert de informatie die de permanentie heeft ontvangen of die in de media wordt gepubliceerd, en rapporteert hierover. 

 • Bij alarmering voer je, op vraag van de permanentieverantwoordelijke of van de directie, de waarschuwingsprocedures snel uit; 
 • Je stelt situatieverslagen op met vermelding van de gebeurtenissen die worden opgevolgd door de permanentie, en eventueel ondernomen acties. 

Als gespecialiseerd assistent zal je eveneens de operationele werking van het NCC ondersteunen

 • Je staat in voor de opvolging van de technische middelen.
 • ​Op vraag van de permanentieverantwoordelijken of van de directie, bied je technische, logistieke en administratieve ondersteuning tijdens coördinatievergaderingen of bij crisisbeheer (een logboek bijhouden, het systeem BE-Alert gebruiken, een videoconferentie met meerdere partners organiseren, technische aspecten van de vergaderzalen organiseren, ...). 

 

Interesse in deze vacature?
Meer info en solliciteren via de website van Selor.