Lancering van Blue light Mobile PRIOR

Noodplanning
Bij een crisis is operationele communicatie van cruciaal belang. De evolutie van de veiligheidscontext heeft ASTRID aangezet tot een versterking van de middelen en tot extra garanties qua dienstverlening.

Via Blue Light Mobile geeft ASTRID de hulp- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid gebruik te maken van de commerciële 3G en 4G-netwerken en een toegang tot gespecialiseerde applicaties.

Blue Light Mobile PRIOR zal 6.000 crisisbeheerders de mogelijkheid bieden om hun gsm-gesprekken prioritair te maken op het niveau van spraakcommunicatie en datatoepassingen.

Deze prioriteiten bevinden zich op twee niveaus:

  • Een permanente maatregel: de eerste voorrang. Dit betekent dat wanneer alle gebruikers toegang hebben tot het netwerk, de Blue Light Mobile-gebruikers voorrang zullen hebben op de andere gebruikers en het gesprek van een normale gebruiker zelfs kunnen onderbreken.
  • Een manuele en uitzonderlijke maatregel voor extreme situaties: als de netwerken verzadigd zijn, zal er een procedure, namelijk “access class barring”, afgekondigd kunnen worden op basis van een monitoring en een evaluatie van de gsm-netwerkbeheerders. Deze maatregel zal een percentage klassieke gebruikers tijdelijk de toegang tot het gsm-netwerk ontnemen. De activatie van de monitoring en van de procedure zal steeds gebeuren via het Crisiscentrum. De crisisbeheerder moet er rekening mee houden dat een dergelijke maatregel een impact zal hebben tijdens andere acties die hij onderneemt (zoals bijvoorbeeld het gebruik van BE-Alert).

 

Wie zijn de 6.000 gebruikers?

De SIM Blue Light Mobile-kaarten zijn bestemd voor de hulpdiensten en disciplines, maar ook voor de noodplanningsambtenaren, de burgemeesters, de Parketten, de FOD Justitie, de Douane, het Crisiscentrum en zijn partners, …

De verdeling tussen al deze partners werd gedaan door het Raadgevend Comité van Gebruiker van ASTRID, rekening houdend met de noden en het belang van elke organisatie.

Naast deze verdeling op macroniveau, is elke entiteit zelf verantwoordelijk voor de uitreiking en het beheer van deze kaarten.

Alle nummers zullen verzameld worden door Astrid en het Crisiscentrum zal over een crisistelefoonlijst kunnen beschikken.