Simulatie in juni 2010 van een radiologisch incident bij het Instituut voor Radio-elementen: een oefening rijk aan lessen

Noodplanning
Evaluatie van de dreigingOefeningenNucleair
Bij de oefening van 28 juni 2010 hebben alle betrokken overheden en partners positieve aspecten toegejuicht: van de interne organisatie van het Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het op poten zetten van een gemeenschappelijke gemeentelijke cel, over de snelle alarmering en operationalisering van de crisiscellen. De alarmering van de bevolking en de rol van de lokale overheden in een nucleaire noodsituatie zijn verbeterpunten waarvoor bijzondere aandacht nodig is.

Een actieplan met concrete resultaten
Na het radiologisch incident dat plaatsvond in augustus 2008 in het Instituut voor Radio-elementen in Fleurus is een actieplan op poten gezet met als enige doelstelling het verbeteren van de informatie en de veiligheid van de bevolking wanneer die moet omgaan met het radiologisch risico. Het actieplan wordt opgevolgd door een stuurgroep, die bestaat uit de beleidsverantwoordelijken (of hun vertegenwoordigers die hiervoor speciaal een lastgeving hebben) van de voornaamste partneroverheden die betrokken zijn bij het nucleair noodplan:

 

De oefening van 28 juni 2010 maakte deel uit van de actieplan om onder andere de vooruitgang van de afgelopen twee jaar te testen. Na de oefening was er een lang debriefingproces. Als besluit is een syntheseverslag opgesteld van de besluiten van de oefening, en waarin de belangrijkste vaststellingen staan en de geplande verbeteracties.

 

Verbeteracties rond 4 hoofdassen
Zoals in elke oefening zijn er enkele vaststellingen gedaan waarvoor verbeteracties zijn voorzien. De betrokken overheden en partners leggen zich toe op de realisatie van het actieplan door 4 hoofdassen te volgen:

  • de alarmering van en informatie aan de bevolking
  • de rol van de lokale overheden
  • de informatiestroom tussen de overheden en de crisiscellen
  • de opleiding van de hulpverleners.

 

Aldus blijven alle betrokken diensten waakzaam voor de permanente verbetering van de noodplannen die bij een reëel incident moeten worden toegepast.