Studiedag KB Lokale Noodplanning 2019

Noodplanning
Lokale noodplanning
Kom naar de studiedag op 21 oktober 2019 en ontdek de belangrijkste nieuwigheden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.

Nieuwe koninklijk besluit

Op 22 mei 2019 ging het nieuwe koninklijk besluit in voege betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. Dit nieuwe koninklijke besluit vervangt het KB van 2006. Het beschrijft de organisatie en de werking van de noodplanning, het beheer van noodsituaties op lokaal niveau en verduidelijkt het ook de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Uit de parlementaire onderzoekscommissie en de workshops die georganiseerd werden naar aanleiding van de herziening van het KB van 2006, is gebleken dat het niet nodig was om de grote principes van de noodplanning en het beheer van de noodsituaties drastisch te veranderen. Maar er was wel een nood om ze te verduidelijken en een doeltreffende toepassing ervan te garanderen. Dit koninklijk besluit vormt de samenvatting van alle aanbevelingen, om zo te evolueren naar een regelgevend kader dat nauwer aanleunt bij de realiteit van het terrein en goedgekeurd werd door de betrokken partijen. De aangebrachte wijzigingen willen dan ook duidelijkheid scheppen over (de implementatie van) de grote principes, door de terreinactoren te harmoniseren, te moderniseren en te vergemakkelijken.

Wil je meer weten over het nieuwe koninklijk besluit ? Lees het artikel "Noodplanning: de opdrachten en rollen van burgemeesters en gouverneurs bijgewerkt".

Studiedag op 21 oktober

In samenwerking met Die Keure, organiseert de dienst Noodplanning van het Nationaal Crisiscentrum een studiedag die focust op de belangrijkste nieuwigheden uit het KB. Verschillende ervaren sprekers uit de diverse sectoren komen aan bod om op een duidelijke en praktische manier de grote veranderingen op een rijtje zetten. De studiedag gaat door op 21 oktober 2019 in het Provinciehuis Vlaams-Brabant (Provincieplein 1 - Leuven). 

Een must voor iedereen die professioneel op lokaal niveau met noodplanning te maken krijgt!

Inschrijven

Ben jij een medewerker van een discipline, een lokale noodplanningscoördinator, een noodplanningsverantwoordelijke voor een bedrijf of ... ?

Schrijf je snel in voor deze studiedag via volgende link. Je vindt er ook een overzicht van het programma en de nodige praktische informatie.