TIHEX 2016 – 29/11/2016: Eerste indrukken na de oefening

OefeningenNucleair
De nadruk werd gelegd op de informatieverstrekking aan en de bescherming van de bevolking. Tijdens de ganse duur van de oefening vormde de samenwerking tussen alle betrokken actoren een grote uitdaging.

Op dinsdag 29 november 2016 vond een oefening plaats waarbij een radiologisch incident in de kerncentrale van Engie in Tihange gesimuleerd werd. Hierbij enkele eerste indrukken over het verloop van de oefening, bijeengebracht op basis van een eerste uitwisseling van ervaringen tussen de gemeentelijke, provinciale en nationale overheden en de betrokken nood- en interventiediensten:

 

  • Dergelijke oefeningen om vooraf vastgelegde precieze doelstellingen te kunnen testen, zijn zeer leerrijk voor alle betrokkenen: moeten regelmatig georganiseerd worden.
  • De motivering en het professionnalisme van het personeel van de betrokken overheden en diensten worden geprezen: elkeen gaat collegiaal te werk met het oog op de veiligheid voor iedereen.
  • Het beheer van de informatiedoorstroming tussen alle betrokken actoren is complex en moeilijk, des te meer omdat de tijd beperkt is in noodsituaties: de noodplannen en -procedures vereisen een optimale voorbereiding, onder andere met behulp van dergelijke oefeningen, om continu verbeteringen aan te brengen en doeltreffend te zijn in crisissituaties.
  • De informatieverstrekking aan de bevolking vergt een popularisering van de soms technische aanbevelingen: de berichten moeten gecontextualiseerd, aangepast en gepreciseerd worden om het risico of de crisis beter te begrijpen.
  • De samenwerking tussen de gemeentelijke, provinciale en nationale overheden en tussen de verschillende betrokken diensten en partners is noodzakelijk teneinde de vele taken die uitgevoerd moeten worden in noodsituaties, te verdelen, met inbegrip van de alarmering van en de informatieverstrekking aan de bevolking.  

 

In de komende maanden zal deze oefening grondiger geanalyseerd worden. Elke deelnemer zal zijn/haar vaststellingen oplijsten. Uit deze evaluaties kunnen verbeterpunten afgeleid worden teneinde de bestaande procedures te verfijnen. De nadruk moet hierbij echter blijven gelegd worden op de bescherming van de bevolking in noodsituaties.