Noodplanning

Noodplannen

De aanpak van noodsituaties door de overheden wordt beschreven in noodplannen: Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP), Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP), monodisciplinaire interventieplannen, ...

Op de verschillende overheidsniveaus bestaan er tal van noodplannen voor de aanpak van incidenten. Bij de noodplanning en het crisisbeheer is er dus een gefaseerde aanpak. Afhankelijk van de aard van het incident, wordt de hulpverlening bij een noodsituatie gecoördineerd op gemeentelijk, provinciaal of nationaal niveau.

 

De verschillende noodplannen

In de noodplanning onderscheiden we de volgende drie soorten plannen. Deze plannen dienen een coherent geheel te vormen, zowel verticaal (tussen de verschillende niveaus) als horizontaal (op hetzelfde niveau tussen de verschillende actoren).

Lees meer

 

 

 

 

Noodplanningszones

De noodplanningszone is een “zone waarvoor – in functie van een bijzonder risico – de nodige maatregelen vooraf worden bepaald in een bijzonder nood- en interventieplan”

Rampoefeningen

In het kader van een efficiënte noodplanning en crisisbeheer is het houden van oefeningen een belangrijk aspect. Bij een reëel incident hebben alle betrokkenen immers maar één kans om adequaat samen te werken.

Instituut Noodplanning

Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) richt zich met zijn activiteiten en diensten op de het delen van informatie rond de multidisciplinaire en strategische aspecten van noodplanning en crisisbeheer. Daarin onderscheidt het HIN zich duidelijk van andere bestaande opleidingsinstanties.